Evropský fond

Dne 1.12.2019 byl zahájen projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy Kancelářská technika LEJKA, s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013677), který je realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu.

Projekt je zaměřen na vzdělávání 13 zaměstnanců organizace Kancelářská technika LEJKA, s.r.o. Zaměstnanci budou vzdělávání v oblastech: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Interní lektor.