Optimalizace tisku

unnamed

Balík služeb Optimized Print Services (OPS) zahrnuje poradenství, zajištění technického vybavení, implementaci a komplexní obsluhu systémů pro tvorbu a oběh dokumentů. Na základě spolehlivých údajů zpracováváme strategii zdokonalení Vašich firemních procesů, a následně ji uvádíme do života. Díky našim znalostem a zkušenostem nabytým v průběhu let zajišťujeme minimalizaci nákladů a bezproblémovou realizaci procesu reorganizace podniku.

S koncepcí Optimized Print Services (OPS) Vám přinášíme optimalizaci ve čtyřech hlavních oblastech procesu tvorby a oběhu dokumentů:

  • Stroje: Na základě rozboru potřeb a charakteru Vašeho podniku připravíme návrhy týkající se počtu a rozmístění tiskových zařízení. Zavedeme procesy dovolující dálkové monitorování jejich technického stavu, spotřeby tonerů a vyslaných hlášení o chybách. Zajistíme software umožňující sledovat produktivitu a úroveň provozování tiskové infrastruktury nezávisle na tom, kdo je její výrobce. S OPS Vám ulehčíme řízení logistiky spotřebního materiálu, předvídání lhůty pro jeho výměnu a plánování pravidelných prohlídek a údržby.
  • Procesy: Rozšiřitelný balík OPS Vám umožní nejen zlepšení technické kontroly tiskových zařízení, ale také zvýšení efektivity činnosti celé kanceláře. Centrálně integrované systémy řízení dovolují mj. definování procedur a pravidel tisku, digitalizaci, vytěžování a archivaci dokumentů, sledování cyklu jejich životnosti a návrh nejefektivnějšího způsobu oběhu dokumentů v obchodních procesech.
  • Finance: Široký výběr z možností pronájmu, koupě, leasingu či úplného outsourcingu a také rozmanité varianty smluv Vám umožní vybrat si nabídku přizpůsobenou potřebám a možnostem Vašeho podniku. Implementace OPS rovněž umožňuje integraci doposud uzavřených smluv v rámci jednoho přehledného finančního plánu. S využitím naší nabídky software pro sledování nákladů na tisk Vám zprůhledníme veškeré náklady spojené s tvorbou a oběhem dokumentů ve Vaší společnosti.
  • Bezpečnost: Pro zajištění maximální ochrany dat zpracovávaných ve Vašem podniku vypracujeme a implementujeme cílená řešení v oblasti IT bezpečnosti a utajení informací. Zajistíme pokročilý systém autorizace uživatelů umožňující např. vytváření odstupňovaných úrovní přístupu k zařízení. K Vašim dokumentům se nedostane nikdo nepovolaný, tisk probíhá vždy až po přihlášení uživatele. Opotřebovaná zařízení určená k výměně odvezeme nebo zajistíme recyklaci metodami a postupy zajišťujícími bezpečnou likvidaci Vašich důvěrných informací uložených na pevných discích. S OPS Vám také nabízíme vlastní pokročilé síťové zabezpečení, stejně jako možnosti integrace s existujícími systémy ochrany dat.

 unnamed 1

Koncepce OPS je postavena na třech základních pilířích: Poradenství, Implementaci a Řízení a kontrole.

OPS - malá brožura zde