Pronájem

Pronájem kopírovacích strojů značky Konica Minolta.

Každý případ pronájmu těchto multifunkčních strojů je individuální, záleží na technických požadavcích klienta, na měsíčním počtu kopií, způsobu splácení, doby platnosti smlouvy a pokud je poskytována služba dodávky xerografického papíru a podobně. Tímto způsobem lze pronajmout moderní, vysoce spolehlivé, technicky vyspělé multifunkční zařízení, na jehož pořízení nemusíte jednorázově vydat velké prostředky. O Váš stroj a jeho provoz je maximálně postaráno, včetně dodávky veškerého spotřebního materiálu, xerografického papíru A+ kvality, přímo ke stroji, nebo na místo, které si určíte např. sklad. Multifunkční stroj pravidelně čistíme a to po 80 000 kopiích nebo co půl roku.

 

Základní pravidla pronájmu:

  • Multifunkční stroje, tiskárny jsou po dobu platnosti smlouvy v našem vlastnictví
  • Smlouvu o pronájmu lze uzavřít na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců. Po celou dobu trvání nájemní smlouvy je zařízení v záruční době.
  • Zákazník platí měsíčně paušální částku za pronájem (pořizovací cena multifunkčního stroje) a pak podle počtu zhotovených barevných/černobílých kopií, či výtisků.
  • V ceně za kopii/tisk je zahrnutý veškerý spotřební materiál ( tonery, fotoválce a další ) potřebný pro provoz stroje, pravidelná údržba, servisní zásahy, náhradní díly a dle volby i papír.
  • Po uplynutí doby pronájmu získává zákazník předkupní právo na odkup stroje za zůstatkovou hodnotu, popřípadě se nabízí další formy spolupráce, servisní a materiálová smlouva, nebo se stroj vrací k nám a je nahrazen novějším modelem a je uzavřená nová smlouva s podobnými podmínkami.