Servisní a materiálova smlouva

Co je „Servisní a materiálová smlouva“ (zkráceně S+M smlouva) ?

Je to smluvní vztah, na jehož základě Vám naše firma komplexně zajistí bezproblémový chod tiskového stroje a Vy platíte pouze dohodnutou cenu za kopii. Znamená to, že Vám dodáváme papír i veškerý další spotřební materiál a provádíme pravidelnou údržbu, servis, opravy i poradenství. Sjednaný měsíční poplatek je závislý na dohodnutém měsíčním počtu kopií, typu a stáří kopírovacího stroje. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 3 roky  s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Za jak dlouho můžete výhod S+M smlouvy využívat ?

Budete-li mít zájem, ihned s Vámi náš zástupce dohodne optimální měsíční počet kopií. Na jeho základě stanoví (podle typu a stáří kopírovacího stroje) cenu za kopii a vypočte Vám měsíční poplatek. Současně s Vámi dojedná také režim dodávek materiálu (automatický ve stanovených lhůtách nebo „na zavolání“). Obratem připravíme smlouvu a jejím podpisem pro Vás veškerá starost o provoz kopírovacího stroje končí.

Jaké jsou největší výhody S + M smlouvy ?

 • vše je zahnuto ve standardní ceně za kopii
 • rovnoměrné rozložení, stálost a úspora provozních nákladů na kopírování
 • racionalizace práce a zvýšený provozní komfort kopírovacího stroje
 • zaručená kvalita servisu, údržby a spotřebního materiálů
 • neomezená záruční lhůta kopírovacího stroje a jiné výhody

Naši zástupci Vám rádi podají podrobnější informace nebo s Vámi projednají podmínky smlouvy při osobní návštěvě u Vás.

Co vše je zahrnuto ve standardní ceně za kopii ?

 • veškerý spotřební materiál (tonery, startér, fotoválce či obrazové jednotky atd.)
 • prvotřídní xerografický papír ( není podmínkou )
 • pravidelná údržba
 • pravidelná výměna opotřebitelných náhradních dílů
 • veškeré mimořádné opravy bez ohledu na jejich cenu
 • doprava spotřebního materiálu a náhradních dílů
 • cestovné technika
 • expresní servisní zásah
 • náhradní stroj
 • úplná záruka po celou dobu trvání smlouvy
 • poradenská služba při provozu, nákupu příslušenství nebo nového kopírovacího stroje
 • zvýhodněné ceny pro nákup a servis u ostatních kancelářské techniky
 • individuální přístup ke všem Vašim potřebám

Přeneste starosti s provozem Vašich tiskových strojů na nás a ušetříte.

Detailní přehled výhod S+M smlouvy pro Vás

Rovnoměrné rozložení a úspora nákladů

 • měsíční náklady na provoz jsou stálé po celou dobu – nevznikají nepředpokládané výdaje, protože i mimořádné opravy bez ohledu na výši jsou již zahrnuty v ceně za jednu kopii,
 • bezplatný servis – pravidelná údržba i opravy jsou zahrnuty v ceně za kopii,
 • žádná přirážku za expresní zásah – je zahrnut v ceně kopie,
 • doprava zdarma nebo za zvýhodněnou cenu,
 • zvýhodnění ceny nového stroje při současném podpisu S+M smlouvy s nákupem,
 • zvýhodnění ceny za kopii při současném podpisu S+M smlouvy s nákupem stroje,
 • úspora mzdových nákladů, na zajištění provozu není nutno vyčlenit zvláštní kapacity.

Racionalizace práce a zvýšení provozního komfortu

 • není nutné vyčleňovat sílu, která by složitě zajišťovala materiál a servis, stačí zavolat,
 • obsluha pouze kontroluje stav počítadla a nezbytnou zásobu materiálu, pokud se předem nedohodne automatický režim dodávek spotřebního materiálu,
 • nemusíte skladovat větší objemy spotřebního materiálu – dodávky se provádí v předem dohodnutém režimu,
 • přednostní servisní zásah – proti běžným zákazníkům má Váš problém vždy přednost,
 • bezplatné zapůjčení náhradního stroje – nelze-li Vaši kopírku opravit do 48 hodin.

Zaručená kvalita

 • kopie – jen spokojený zákazník smlouvu obnoví,
 • servisních zásahů – opakované servisní zásahy jdou k naší tíži, proto je naším zájmem provést opravu hned napoprvé co nejkvalitněji,
 • spotřebního materiálu a náhradních dílů – veškeré opravy z nadměrného opotřebení jdou k naší tíži, proto je naším zájmem dodávat pouze kvalitní zboží,
 • péče o celkový stav stroje – veškeré opravy způsobené zanedbáním pravidelné a preventivní údržby jdou k naší tíži, proto je naším zájmem omezit jejich rozsah a množství.

Ostatní výhody

 • prodloužená záruka – záruka na opravy, dodané spotřební zboží, jakož i na celkový dobrý stav stroje prakticky trvá až do ukončení smlouvy,
 • stroj je Vaším vlastnictvím – na rozdíl od leasingu nebo pronájmu po celou dobu,
 • bezplatné poradenství – při provozu stroje, při nákupu příslušenství i nového stroje,
 • bezplatný odvoz a likvidace nepoužitelných kopírovacích a jiných kancelářských strojů.